Cliëntervaringen

De zorgaanbieder heeft deze gegevens niet aangeleverd.

De gang van zaken in de praktijk (Kwaliteitsstatuut)

Alle zorgaanbieders in de ggz hebben een ‘kwaliteitsstatuut’. In het kwaliteitsstatuut beschrijft een aanbieder onder meer met welke klachten je terecht kunt en hoe het zorgtraject is geregeld. Je kunt het hele kwaliteitsstatuut vinden op de website van de aanbieder, of er naar vragen als je er bent. Hieronder kun je lezen hoe een aantal zaken bij de aanbieder is geregeld.

Zorgaanbod

Wat is de algemene werkwijze in de praktijk?

Aandachtsgebied: persoonlijkheidsproblematiek, trauma en eetstoornissen bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen.

Met welke klachten kun je terecht?

Onbekend

Aanmelding en intake

Hoe verloopt de aanmelding en intake?

Ik werk als zelfstandige: ik ontvang zelf de aanmelding, doe de intake, en communiceer met de patient. Patienten kunnen zich telefonisch of via de website aanmelden, waarna er contact wordt opgenomen voor een intake afspraak.

Behandelproces

Hoe wordt de voortgang van de behandeling gevolgd?

Behandelplanevaluaties en ROM metingen

Hoe wordt de behandeling geëvalueerd?

Drie maanden

Hoe wordt de tevredenheid van cliënten gemeten?

Bij de driemaandelijkse evaluaties.

Hoe is de communicatie met de cliënt georganiseerd?

Het beloop van de behandelingen wordt periodiek geevalueerd met de patienten (en diens naasten), hiervoor worden behandelplanevaluaties gebruikt.

Na de behandeling

Worden de resultaten en vervolg besproken?

Ja

Jouw gegevens en privacy

Wordt er toestemming gevraagd om gegevens te delen met professionals die niet bij de behandeling betrokken zijn?

Ja

Vergoedingen

Selecteer een basisverzekering om informatie te zien over vergoedingen bij deze zorgaanbieder.
Selecteer je verzekeraar
Selecteer je basispakket

Behandelaars

Naam
Beroep
Geslacht
KH stolk
psychiater
Man