Over ons

Kiezen in de ggz is een website voor volwassenen (18 jaar of ouder) die op zoek zijn naar een behandelaar voor psychische klachten in de geestelijke gezondheidszorg. Op Kiezen in de ggz vind je behandelaars, krijg je informatie over je klacht of aandoening, mogelijke behandelingen, wachttijden, vergoedingen en ervaringen van andere cliënten. Doel van de nieuwe keuzewebsite is mensen te helpen met het vinden van informatie over hun aandoening, mogelijke behandelingen, behandellocaties, ervaringen met zorg, vergoedingen en wachttijden. Tevens is het doel om ‘samen beslissen’ te ondersteunen.

MIND heeft het initiatief genomen tot deze website in nauwe samenwerking met Zorgverzekeraars Nederland. Niet alleen hulpzoekende mensen (of patiënten/cliënten) kunnen namelijk van deze website gebruik maken, maar ook zorgbemiddelaars die werkzaam zijn bij zorgverzekeraars. Andere belangrijke groepen zijn de huisartsen en de POH-GGZ: de praktijkondersteuners van de huisarts die psychische hulp bieden in de huisartsenpraktijk. Daarom werken we ook met hen samen via het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Landelijke Vereniging POH-GGZ. Voor informatie over klachten, aandoeningen en mogelijke behandelingen werken wij samen met Thuisarts.nl.

Kiezen in de ggz biedt alleen informatie over Zvw-verzekerde zorg. Dat is zorg die valt onder de Zorgverzekeringswet. In dit geval omvat dat alle behandelaars die hulp bieden aan volwassenen met psychische klachten en/of psychiatrische stoornissen. Meer informatie over de Zvw: Kennisbank MIND

Partners

MIND werkt voor deze site samen met Zorgverzekeraars Nederland, het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Landelijke Vereniging POH-GGZ. Andere veldpartijen die hebben bijgedragen aan deze site, zijn de leden van het Bestuurlijk Akkoord GGZ:

 • Federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen (P3NL)
 • GGZ Nederland
 • Ineen
 • Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
 • MEER GGZ
 • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
 • Nederlands Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP)
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)

 

Andere organisaties die hebben bijgedragen aan het verzamelen en openbaar maken van informatie op Kiezen in de ggz zijn:

 • KiesBeter
 • MediQuest
 • Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ
 • NZa
 • Stichting Benchmark GGZ (SBG)
 • Stichting Topklinische GGZ
 • Vektis
 • Zorginstituut Nederland/Zorginzicht
 • Zorgweb

Kiezen in de ggz wordt mede mogelijk gemaakt door Zorginstituut Nederland.

Per onderdeel van de website zijn werkgroepen georganiseerd die hebben meegedacht en meegewerkt. In deze werkgroepen namen mensen deel namens zorgaanbieders, zorgverleners, zorgverzekeraars en cliëntenorganisaties. In sommige gevallen zijn voor specifieke onderwerpen extra deskundigen betrokken geweest.

Vanaf het moment dat de bouw van de website is gestart, is er de mogelijkheid geboden aan alle betrokken veldpartijen om feedback te geven. Ook zijn eindgebruikers zoals cliënten en verwijzers vanaf het begin betrokken geweest bij ontwikkeling en doorvoeren van verbeteringen.

Gegevens aanpassen

De gegevens van zorgaanbieders op deze website zijn gebaseerd op de gegevens in het AGB-register. Wil je dat je organisatie of praktijk ook goed wordt gevonden en correct wordt vermeld, dan is het belangrijk dat je jouw gegevens goed controleert.

Je controleert je gegevens rechtstreeks in het AGB-register, of via deze website. Wijzigingen van wachttijden, maar ook van bijvoorbeeld het bezoekadres of website, geef je door via de website van Vektis.

We verversen onze data wekelijks of maandelijks, afhankelijk van de bron. Hieronder een overzicht:

Elke maandag:

- Informatie uit Vektis, inclusief wachttijden

- Informatie van Thuisarts.nl

Elke dinsdag:

- Informatie over diagnoses

- Informatie uit het BIG-register

Elke maand:

- Informatie over zorgverzekeraars, contracten en vergoedingen (Zorgweb)

- Informatie uit het Kwaliteitsstatuut (per september 2019)

Bronnen

Kiezen in de ggz maakt gebruik van verschillende databronnen. Wij bewerken de informatie niet die wij uit deze bronnen ontvangen, Kiezen in de ggz brengt deze informatie samen. Op neutrale wijze geeft de website inzicht in informatie die nu versnipperd op verschillende plekken vindbaar is. De informatie op Kiezen in de ggz zal voortdurend worden verbeterd en aangevuld vanuit bestaande en nieuwe bronnen en databestanden.

Eventuele fouten en verbeteringen moeten in de bron worden aangepast. Bij een volgende datalevering wordt de nieuwe (verbeterde) informatie gepubliceerd. Zie ook: Hoe kan ik als zorgaanbieder mijn gegevens aanpassen?

De gegevens van zorgaanbieders op deze website zijn gebaseerd op de gegevens in het AGB-register van Vektis. Van Vektis ontvangen wij op die manier de basisgegevens van de zorgaanbieders, zoals adres en telefoonnummer, basis of gespecialiseerde ggz. Met De AGB-code als unieke sleutel vormt het AGB-register hét identificerende register in de zorg. In dit register staat alle noodzakelijke (zorg-)informatie vermeld om het declareren, de zorginkoop, het contracteren en het 'gidsen' van de zorg mogelijk te maken.

Vektis registreert de wachttijden op verzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het gaat om het aantal weken tussen aanmelding en intake (aanmeldwachttijd) en het moment dat een cliënt bij een zorgaanbieder terecht kan na de intake (behandelwachttijd).

Thuisarts.nl is de bron voor de zorginhoudelijke informatie. Thuisarts.nl is een initiatief van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de wetenschappelijke vereniging van huisartsen. Kiezen in de ggz ontvangt van Thuisarts.nl informatie over aandoeningen, klachten en behandeling. Deze informatie is gebaseerd op de patiëntenversies van de ggz-standaarden, ontwikkeld door het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz (nu akwa). De informatie is geschreven door de redactie van Thuisarts.nl.

De informatie over zorgverzekeraars en polissen om inzichtelijk te maken of er een contract is tussen een zorgaanbieder en de zorgverzekeraar van een gebruiker, wordt geleverd door Zorgweb. Zorgweb is een onafhankelijke dataleverancier van zorgdata.

Vanaf 1 januari 2017 zijn zorgaanbieders in de ggz verplicht om een kwaliteitsstatuut te hanteren en volgens dit statuut te werken. MediQuest ondersteunt zorgaanbieders bij de aanlevering van gegevens voor het kwaliteitsstatuut als Trusted Third Party (TTP) en is voor deze informatie de bron voor Kiezen in de ggz.

Zorginstituut Nederland maakt kwaliteitsgegevens openbaar die op de Transparantiekalender staan. Dit gebeurt via de website www.zorginzicht.nl. Zo wordt inzichtelijk gemaakt waar goede zorg wordt geleverd. Kiezen in de ggz maakt gebruik van de Openbare Databestanden van Zorginzicht om cliëntervaringen te publiceren.

De algemene teksten zijn geschreven door medewerkers van MIND in afstemming met Zorgverzekeraars Nederland.
Als je een aanvulling of verbetering hebt, laat het ons weten.