Disclaimer

Dit is de disclaimer van Kiezenindeggz.nl, een website van MIND, gevestigd te Amersfoort. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desondanks is het mogelijk dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
 
MIND sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website(s) van MIND, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook.
 
MIND mag de websites naar eigen inzicht en op ieder moment aanpassen. MIND is niet aansprakelijk voor de gevolgen van deze aanpassingen. Ook bij het overnemen van gegevens of door technische storingen en andere omstandigheden kunnen fouten in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen waarvoor MIND geen aansprakelijkheid kan aanvaarden.
 
Deze website bevat links naar websites van derden. MIND is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

De website Kiezenindeggz.nl komt tot stand onder redactie van MIND. Alle op de site geplaatste informatie is met grote zorgvuldigheid geschreven/gemaakt. De inhoud van de site wordt regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd.
U vindt op deze site de algemeen geldende uitleg en adviezen die aansluiten op de landelijke GGZ-richtlijnen.
Bedenk bij het lezen dat uw gezondheidssituatie anders kan zijn dan in de teksten wordt beschreven. De informatie is niet bedoeld als vervanging van een consult bij een behandelaar. Voor een persoonlijk advies kunt u contact opnemen met uw behandelaar.
MIND accepteert geen aansprakelijkheid voor eventuele schade of consequenties, ontstaan door direct of indirect gebruik van de gepubliceerde informatie.

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan MIND. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van MIND. Deze kunt u aanvragen via e-mail info@wijzijnMIND.nl
 
Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten via e-mail info@wijzijnMIND.nl. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.
 
MIND is een gezamenlijk initiatief van Fonds Psychische Gezondheid, Korrelatie en Landelijk Platform GGz.
 
MIND
Stationsplein 125
33818 LE Amersfoort