Privacy

Privacy Statement
De website Kiezen in de GGZ is onderdeel van Stichting MIND. MIND is een beweging van, door en voor alle mensen die te maken hebben met psychische problemen. Samen zetten we ons in om psychische problemen te voorkomen en mensen met psychische problemen te ondersteunen. Hierbij verwerken wij persoonsgegevens. In dit privacy statement lees je waarom wij jouw gegevens verwerken, wat wij daarmee doen en wat jouw rechten zijn.

Gebruikers van de website
Bij gebruik van de website, kun je je postcode, (mogelijke) aandoening waarvoor jij een zorgaanbieder zoekt, en zorgverzekeraar vrijwillig invullen om een zoekresultaat op maat te krijgen. Deze gegevens worden niet door MIND opgeslagen. Het gebruiken van de zoekfunctie van de website is daarmee anoniem.

IP-adressen
Kiezen in de ggz verwerkt, net als elke website, IP-adressen van websitebezoekers. Een IP-adres kan een persoonsgegeven zijn. Wij gebruiken IP-adressen voor beveiligingsdoeleinden.

De IP-adressen worden opgeslagen in zogeheten logfiles. De logfiles worden 14 dagen op de webserver bewaard voor uitsluitend beveiligingsdoeleinden. En worden ze ook alleen daarvoor bekeken.

Contact, bijvoorbeeld suggestie of klacht
Indien je contact opneemt met MIND via het webformulier, bijvoorbeeld voor het doen van een suggestie of het indienen van een klacht, verwerken wij jouw contactgegevens om je een reactie op jouw verzoek te kunnen geven. 
Deze gegevens worden na afhandeling gewist, of in geval van een klacht geanonimiseerd bewaard voor verantwoording. 

Cookies
Kiezen in de GGZ plaatst alleen zogenaamde analytische cookies. Dat betekent dat we gegevens opslaan over hoeveel mensen verschillende onderdelen van de website bezoeken, zodat we de website kunnen verbeteren. Deze gegevens zijn geanonimiseerd dus kunnen niet naar specifieke personen herleid worden. De eerste keer dat je inlogt krijg je een banner te zien waar je kunt aangeven of je het goed vindt dat we de gegevens over jouw sessie opslaan.

Doorgeven persoonsgegevens aan derden
Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden.

Jouw rechten
In verband met de verwerking van jouw persoonsgegevens heb je het recht MIND te verzoeken om inzage van en rectificatie, beperking of wissing van jouw persoonsgegevens. .Je hebt ook het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdracht. Een toelichting op jouw rechten vind je hier.

Als je van jouw rechten gebruik wilt maken, dan kun je jouw verzoek per brief richten aan:
Functionaris voor Gegevensbescherming MIND
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

Of per mail: FG@wijzijnmind.nl

Klacht Autoriteit Persoonsgegevens

Je kunt over de verwerking van jouw persoonsgegevens ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt dit doen door een brief te schrijven aan:

Autoriteit Persoonsgegevens

Postbus 93374

2509 AJ DEN HAAG