Hoe werkt Kiezen in de ggz?

Kiezen in de ggz biedt je een overzicht van behandelaars om uit te kiezen. Ook geven we informatie over klachten, aandoeningen en mogelijke behandelingen. Om te kunnen kiezen voor een behandelaar is het namelijk belangrijk dat je eerst meer weet over jouw klacht of aandoening en welke mogelijke behandelingen er voor jou zijn.

Als je al een diagnose hebt, kun je daarmee zoeken binnen Kiezen in de ggz.

We helpen je in het menu hiernaast met begrippen en de meest gestelde vragen.

Kiezen in de ggz

Kiezen in de ggz is een website voor volwassenen (18 jaar of ouder) die op zoek zijn naar een behandelaar voor psychische klachten in de geestelijke gezondheidszorg. Op Kiezen in de ggz vind je behandelaars, krijg je informatie over je klacht of aandoening, mogelijke behandelingen, wachttijden, vergoedingen en ervaringen van andere cliënten.

Je huisarts helpt je mee op weg
Je kunt je door Kiezen in de ggz goed laten informeren over welke behandelingen en behandelaars er zijn. Je kunt dan zelf nagaan wat het beste past bij jouw situatie en aansluit op jouw behoeften en wensen. Dit kun je doen wanneer het jou uitkomt en de resultaten uitprinten en meenemen naar de huisarts.

Je kunt Kiezen in de ggz ook samen met de huisarts invullen. Kiezen in de ggz geeft jou en je huisarts zo de juiste informatie en helpt om behandelaars te zoeken en te vergelijken. Dit geeft meer houvast om uiteindelijk de best passende keuze te kunnen maken.

Zoek je hulp bij lichte psychische klachten? Via je huisarts kun je vaak ook bij de praktijkondersteuner POH-GGZ terecht. Dit wordt altijd vergoed door je zorgverzekeraar.

Handig om vooraf te weten
Veel zorg wordt vergoed vanuit je basisverzekering, maar niet alles. Om te beginnen, heb je altijd een verwijsbrief nodig van de huisarts, straatdokter, specialist ouderengeneeskunde of medisch specialist, om voor vergoeding van de behandeling in aanmerking te komen.

Daarnaast hangt het af van de behandeling, de behandelaar en je polis. Je zorgverzekeraar moet een contract hebben met de zorgaanbieder, wil je in aanmerking komen voor een vergoeding. Dat ligt aan de afspraken die je verzekeraar heeft gemaakt met zorgaanbieders over kwaliteit en prijzen. Check dit bij je zorgverzekeraar.

Let wel, je hebt altijd te maken met het eigen risico van je zorgverzekering. In 2023 is dat €385,- per jaar. Heb je voldaan aan je eigen risico, dan wordt de rest van de kosten vergoed uit je zorgverzekering tot het maximum bedrag waarvoor je verzekerd bent. Het eigen risico geldt voor alle verzekerden vanaf 18 jaar. Word je behandeld door je huisarts of POH-GGZ, dan betaal je geen eigen risico. Je betaalt wel eigen risico bij een psycholoog of psychotherapeut.

Jeugd-ggz. Jeugd-ggz valt onder de gemeente en staat niet op Kiezen in de ggz. Ben je onder de 18 jaar en val je dus nog onder de jeugd-ggz? Voor hulp via de jeugd-ggz heb je een verwijzing nodig. Je kunt deze verwijzing krijgen via de gemeente of de huisarts. Meer informatie over de jeugd-ggz: Waar vind ik hulp voor de psychische problemen van mijn kind? 

Wmo. Ben je op zoek naar maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Neem dan contact op met je gemeente.

Wlz. Ben je op zoek naar klinisch langdurig verblijf (Wlz)? Hiervoor kom je in aanmerking als je 24 uur per dag zorg in de buurt nodig hebt. Dit wordt samen met je hulpverleners bepaald. Meer informatie over de Wlz: Rijksoverheid

POH-GGZ. Ben je op zoek naar ondersteuning bij (lichte) psychische problemen? Dan kun je bij de praktijkondersteuner POH-GGZ terecht, via de huisarts.

Kiezen van een zorgaanbieder: zoeken, vinden, vergelijken

Bedenk wat jij zelf belangrijk vindt in jouw situatie. Het kiezen van de best passende behandelaar hangt af van verschillende zaken. Wat vind jij het belangrijkste in jouw situatie?

Vind jij het bijvoorbeeld belangrijk om zorg dicht bij huis te hebben? Of wil je zo snel mogelijk ergens terecht? Of vind je het niet erg om wat langer te wachten, om dan bij iemand terecht te kunnen waar andere cliënten heel blij mee waren? We vinden het belangrijk dat jij uiteindelijk de zorg krijgt die het beste aansluit bij jouw wensen en behoeften.

Op Kiezen in de ggz krijg je de mogelijkheid om behandelaars te vinden, te vergelijken en uiteindelijk te kiezen op basis van een aantal punten. Deze punten hebben cliënten zelf aangegeven als belangrijk bij het maken van hun keuze. Je kunt selecteren met bepaalde filters. Denk aan Afstand, Wachttijden, Basis ggz of Gespecialiseerde ggz en Vergoedingen.

Je kunt eenvoudig zorgaanbieder met elkaar vergelijken door het ‘Vergelijk’-vakje aan te vinken bij een zorgaanbieder. Je kunt maximaal drie zorgaanbieders tegelijk vergelijken. Vergelijk de zorgaanbieders op punten die voor jou het belangrijkst zijn.

Zo werken de filters

Als je weet welke aandoening je hebt, kun je deze invullen. Dan zie je alleen de zorgaanbieders die hulp bieden bij deze aandoening.

Je kunt het maximaal aantal kilometers instellen waarbinnen je wilt zoeken. We geven aan welke zorgaanbieder daarbinnen te vinden zijn, en je kunt zelf nagaan of deze locatie voor jou bereisbaar is.

Als je een plaats aangeeft, rekenen we vanaf het centrum van die plaats naar buiten toe. Dus de zorgaanbieder die het dichtst bij het centrum zit, zie je bovenaan in jouw zoekresultaten.

Je kunt ook op postcode zoeken, dan krijg je de aanbieders in dat gebied bovenaan te zien.

Bij een lichte tot matige psychische problemen of aandoeningen kun je voor behandeling terecht bij de generalistische basis-ggz. De psychologische zorg in de basis-ggz is bedoeld voor milde tot matige psychische stoornissen, zoals een angststoornis of een depressie. Deze zorg is meestal kortdurend (korter dan een jaar) en klachtgericht. Een behandeling binnen de basis ggz kan bestaan uit:

 • Gesprekken met onder andere een psycholoog, psychotherapeut of psychiater
 • Begeleiding via internet: e-health
 • Een combinatie van gesprekken en e-health

Kunnen jouw psychische problemen niet behandeld worden in de basis-ggz of zijn je problemen na behandeling in de basis-ggz nog niet opgelost? Dan kan je doorverwezen worden naar de gespecialiseerde ggz. Deze zorg is bedoeld voor het behandelen van zware, ingewikkelde psychische aandoeningen. Deze behandelingen zijn meestal intensiever, dus naast gesprekken met een psycholoog of psychiater kan er ook intensief (thuis) behandeld worden. Ook klinische opname, langdurig verblijf en crisiszorg vallen onder de gespecialiseerde ggz.

Meer informatie over generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz.

Geef hier eventueel je zorgverzekeraar aan en welk basispakket je hebt. Vervolgens toont het systeem alle zorgaanbieders die een contract hebben met de geselecteerde zorgverzekeraar.

Meer informatie over zorgverzekeraars en vergoedingen.

We gebruiken op deze website twee soorten wachttijden: de aanmeldwachttijd en de behandelwachttijd.

Aanmeldwachttijd: hoe lang het duurt voordat je voor een eerste intake bij de behandelaar terecht kan.

Behandelwachttijd: hoe lang het duurt voordat de behandeling begint na de intake.

Deze tijden zijn een gemiddelde van de wachttijden van de afgelopen 2 maanden. Zorgaanbieders moeten deze gegevens elke maand aanleveren.

Meer informatie over wachttijden.

Kiezen in de ggz geeft een goed beeld van de zorgaanbieders bij jou in de buurt, waar je terecht kunt in jouw situatie. Maar wat voor jou best passende zorg is, is een heel persoonlijke kwestie. De ene hulpverlener kan het best hulp bieden aan persoon A, terwijl een andere hulpverlener beter past bij persoon B, ook al zitten beide in dezelfde situatie. Dat hangt af van welke factoren jij het belangrijkst vindt.

Ook kan best passende zorg afhangen van andere factoren, anders dan de filters die je op deze site kan gebruiken. Je kan voor jezelf nagaan: wat vind ik nog meer belangrijk? Dit kun je meenemen in gesprek met je huisarts, of neem contact op met je zorgverzekeraar. Ook kun je een behandelaar zelf benaderen, of eerst op hun website meer informatie vinden. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Heeft de instelling/praktijk een bepaald geloof, of een bepaalde filosofie?
 • Werken er zowel mannen als vrouwen? 
 • Is er een goede samenwerking met andere hulpverleners? 
 • Wordt mijn familie ook goed betrokken bij de behandeling?

Meest gestelde vragen over Kiezen in de ggz

Cliënten kunnen bij afronding van hun behandeling een vragenlijst invullen waarbij ze terugblikken op hun ervaringen met de hulpverlener(s) en de behandeling. Deze vragenlijst heet de Consumer Quality index: de CQi. Met de CQi wordt de kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van patiënten gemeten. Zij worden gevraagd hoe ze hun zorg hebben ervaren.

We laten per zorgaanbieder zien in hoeverre cliënten tevreden zijn over deze thema’s: 

 • Bejegening: hoe gingen de hulpverleners met de cliënten om? 
 • Keuzemogelijkheden: hadden de cliënten keuzemogelijkheden voor een specifieke behandeling/ondersteuning?
 • Informatieverstrekking: kregen de cliënten informatie over hun klachten en behandeling?
 • Vervulling zorgwens: hoe werd de behandeling uitgevoerd?

 Meer informatie over cliëntervaringen.

Voor Kiezen in de ggz werken we met een groeimodel. Dit betekent dat er in de toekomst nog andere informatie op de site te vinden zal zijn, waarop je zorgaanbieders kan filteren en selecteren. We werken in 2023 aan de toevoeging van het Kwaliteitsstatuut. Daarin geven zorgaanbieders zelf onder andere aan wat hun zorgaanbod is en hoe de aanmelding, de intake en het behandelproces verlopen. Het Kwaliteitsstatuut kun je nu al vinden op de eigen websites van de zorgaanbieders. Meer informatie over het Kwaliteitsstatuut.

Waar we ook aan werken om in 2023 toe te voegen, zijn veiligheidsaspecten van een zorgaanbieder, de behandelduur bij bepaalde aandoeningen per zorgaanbieder en waarin de aanbieder gespecialiseerd is.

Ja. Wij vinden privacy heel belangrijk. De gegevens die je invult om een zoekresultaat te krijgen worden niet door Kiezen in de ggz opgeslagen. Het gebruiken van de zoekfunctie van de website is daarmee anoniem. We zullen je ook nooit vragen om gegevens achter te laten. Lees meer in het privacy statement.

Kiezen in de ggz haalt alle informatie uit onafhankelijke, betrouwbare en bestaande bronnen en databases. De bron waar we de zorgaanbieders in vinden, is het AGB-register. Hierin staan alle zorgaanbieders met een AGB-code. Dit is een unieke code: alle behandelaars en zorginstellingen hebben een eigen AGB-code, omdat ze die nodig hebben om te declareren. Als de zorgaanbieder geregistreerd staat in dit register en ggz-zorg biedt aan volwassenen, is deze ook te zien op onze website. 

Het kan gebeuren dat een behandelaar niet staat geregistreerd of op een plek in de database staat waar je deze niet verwacht. In dat geval wordt deze niet getoond op onze website.

Kiezen in de ggz haalt alle informatie uit onafhankelijke, betrouwbare en bestaande bronnen en databases. Als er iets niet klopt, dan komt dat omdat de informatie die aan ons is aangeleverd niet klopt. We zijn dus afhankelijk van de bronnen die we aanspreken, en dus ook van de informatie die aanbieders zelf opgeven.

Je kunt wel de feedbackknop op de site gebruiken om aan te geven dat informatie niet juist is. Dan kunnen wij adviseren hoe je dit kan verhelpen, of waar je dit kan doorgeven. Dit kan gaan om bijvoorbeeld langere wachttijden dan er genoemd staan, of verkeerde contactinformatie. Zo proberen wij ook altijd de juiste informatie te kunnen geven aan de bezoekers van de site.

De gegevens van zorgaanbieders op deze website, zijn gebaseerd op de gegevens in het AGB-register. Wil je dat je organisatie of praktijk ook goed wordt gevonden en correct wordt vermeld, dan is het belangrijk dat je jouw gegevens goed controleert.

Je controleert je gegevens rechtstreeks in het AGB-register, of via deze website. Wijzigingen van het bezoekadres of website, geef je door via de website van Vektis.

Let hierbij op dat er verschil zit tussen je gegevens op ondernemingsniveau, of op vestigingsniveau. Gezien wij de contactgegevens op vestigingsniveau overnemen, is het van belang dat deze ook op vestigingsniveau correct in het AGB-register staan.

Huisarts
De huisarts is jouw vertrouwenspersoon. Ook bij psychische klachten. Neem contact op met je huisarts voor onmiddellijke hulp en de juiste doorverwijzing. 's Avonds en in de weekenden kun je terecht bij de huisartsenpost.

MIND Korrelatie
Zit je ergens mee of zie je het (even) niet meer zitten? Heb je een vraag of probleem waar je met iemand over wilt praten? Neem contact op met MIND Korrelatie of bel 0900-1450.

Stichting 113 Zelfmoordpreventie
Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand anders? Neem contact op met 113 Zelfmoord preventie of bel 0900-0113.

Als je zoekt in een stad, dan neemt de website altijd het centrum van deze stad als startpunt van de zoektocht. De aanbieder die daar het dichtst bij ligt, laten we als eerste zien.

Je kunt ook op postcode zoeken, dan krijg je de aanbieders in dat gebied bovenaan te zien.

Nee, behandelaars die geen zorg mogen geven, komen niet voor in de resultaten.

Dit komt omdat we alleen de behandelaars laten zien, die in het AGB-register staan. Als een behandelaar een beroepsbeperking opgelegd heeft gekregen (en dus geen zorg meer mag geven), dan wordt deze uit het register gehaald. Zie voor meer informatie over het AGB-register: www.agbcode.nl.