Cliëntervaringen

De zorgaanbieder heeft deze gegevens niet aangeleverd.

De gang van zaken in de praktijk (Kwaliteitsstatuut)

Alle zorgaanbieders in de ggz hebben een ‘kwaliteitsstatuut’. In het kwaliteitsstatuut beschrijft een aanbieder onder meer met welke klachten je terecht kunt en hoe het zorgtraject is geregeld. Je kunt het hele kwaliteitsstatuut vinden op de website van de aanbieder, of er naar vragen als je er bent. Hieronder kun je lezen hoe een aantal zaken bij de aanbieder is geregeld.

Zorgaanbod

Wat is de algemene werkwijze in de praktijk?

Clienten die kampen met structurele problematiek ( in het licht van persoonlijkheidsproblematiek en trauma) die zelf bereid zijn te werken aan hun problemen. Hierbij werk in op individuele basis naast systemisch.

Met welke klachten kun je terecht?

Onbekend

Aanmelding en intake

Hoe verloopt de aanmelding en intake?

website:" Tijdens de intake bespreken we (de ontwikkeling van) je klachten. Daarnaast staan we stil bij de doelen die je wilt bereiken met de therapie. In het adviesgesprek wordt een diagnose en behandelplan voorgesteld. Wanneer je hiermee akkoord gaat, starten we met de therapie. Als we niet tot een juiste afstemming komen, kan ik je helpen mee te denken waar je beter op je plek bent. De behandeling kan binnen de basis GGZ vallen of binnen specialistische GGZ. De effecten van de behandeling worden gemeten via diverse vragenlijsten die op verschillende momenten van de behandeling zullen worden afgenomen. Er wordt een terugkoppeling aan de huisarts gedaan over het behandelplan indien je daartoe toestemming geeft."

Behandelproces

Hoe wordt de voortgang van de behandeling gevolgd?

ROMbehandelplanevaluatie behandelplan

Hoe wordt de behandeling geëvalueerd?

tussen de 4 -6 maanden

Hoe wordt de tevredenheid van cliënten gemeten?

evaluatie mondelingROM

Hoe is de communicatie met de cliënt georganiseerd?

in de gesprekken met de client, soms met syteemledenin overdracht telefonisch/ schriftelijk naar de huisarts

Na de behandeling

Worden de resultaten en vervolg besproken?

Ja

Jouw gegevens en privacy

Wordt er toestemming gevraagd om gegevens te delen met professionals die niet bij de behandeling betrokken zijn?

Ja

Vergoedingen

Selecteer een basisverzekering om informatie te zien over vergoedingen bij deze zorgaanbieder.
Selecteer je verzekeraar
Selecteer je basispakket

Behandelaars

Naam
Beroep
Geslacht
L holleman
gz-psycholoog, psychotherapeut
Vrouw