Cliëntervaringen

De zorgaanbieder heeft deze gegevens niet aangeleverd.

De gang van zaken in de praktijk (Kwaliteitsstatuut)

Alle zorgaanbieders in de ggz hebben een ‘kwaliteitsstatuut’. In het kwaliteitsstatuut beschrijft een aanbieder onder meer met welke klachten je terecht kunt en hoe het zorgtraject is geregeld. Je kunt het hele kwaliteitsstatuut vinden op de website van de aanbieder, of er naar vragen als je er bent. Hieronder kun je lezen hoe een aantal zaken bij de aanbieder is geregeld.

Zorgaanbod

Wat is de algemene werkwijze in de praktijk?

In mijn praktijk bied ik individuele, ambulante psychotherapie met name middels EMDR, schematherapie en cognitieve gedragstherapie. De diversiteit van klachten waarmee cliënten zich aanmelden is groot. De meest voorkomende problemen zijn angst- en stemmingsklachten, traumagerelateerde klachten (PTSS) en persoonlijkheidsproblematiek. In mijn praktijk behandel ik vaak psychische problematiek die sinds langere tijd aanwezig is of steeds weer terugkeert. Het merendeel van mijn cliënten heeft last van meerdere probleemgebieden die vaak met elkaar samenhangen. Indien gewenst betrek ik de familie / partner / omgeving bij de behandeling. In mijn praktijk maak ik gebruik van videobellen en contact via een beveiligd mailprogramma.

Met welke klachten kun je terecht?

Onbekend

Aanmelding en intake

Hoe verloopt de aanmelding en intake?

De cliënt meldt zich tijdens het telefonisch spreekuur bij de praktijk aan.Telefonische aanmelding wordt ontvangen door mw. Pelders, mw. Sillen of door mijzelf. Bij detelefonische aanmelding bespreken we kort de reden van aanmelding en maken we op basis daarvaneen eerste inschatting van de problematiek. Wanneer de verwachting is dat de cliënt bij ons op hetjuiste adres is, bespreken we wanneer naar verwachting de eerste afspraak gepland kan worden ennemen we de gegevens van cliënt op. De cliënt wordt daarna door de behandelaar gebeld om eenafspraak voor een intakegesprek te plannen.

Behandelproces

Hoe wordt de voortgang van de behandeling gevolgd?

Zorgvraagtypering vindt plaats met behulp van de HONOS+Voortgang van de behandeling wordt gemonitord door periodieke evaluatiemomenten en middelsROM. Maar ook tussentijds bij zorgen of onvrede, over het behandelverloop bij cliënt of bij mij komtde voortgang aan bod.Daarnaast bespreek ik de voortgang van de behandeling met collega's tijdens werkoverleg ofintervisie. Adviezen voor aanpassingen van de behandeling breng ik dan weer terug in debehandeling.

Hoe wordt de behandeling geëvalueerd?

3 maanden (n.a.v. ROMmeting)

Hoe wordt de tevredenheid van cliënten gemeten?

Aan het einde van de behandeling middels de SRS die ik via mijn ROM provider verstuur.

Hoe is de communicatie met de cliënt georganiseerd?

Na afronding van de intake stel ik een behandelplan op, waarin ik de aanmeldingsklachten, hulpvraag, beschrijvende diagnose en behandelvoorstel weergeef. Indien er overeenstemming bestaat wordt dit behandelplan door de cliënt getekend en opgenomen in zijn/haar dossier.We spreken af om periodiek te evalueren of tussentijds indien door cliënt of behandelaar gewenst.

Na de behandeling

Worden de resultaten en vervolg besproken?

Ja

Jouw gegevens en privacy

Wordt er toestemming gevraagd om gegevens te delen met professionals die niet bij de behandeling betrokken zijn?

Ja

Vergoedingen

Selecteer een basisverzekering om informatie te zien over vergoedingen bij deze zorgaanbieder.
Selecteer je verzekeraar
Selecteer je basispakket

Behandelaars

Naam
Beroep
Geslacht
JY rozeboom
gz-psycholoog, psychotherapeut
Vrouw