Cliëntervaringen

De zorgaanbieder heeft deze gegevens niet aangeleverd.

De gang van zaken in de praktijk (Kwaliteitsstatuut)

Alle zorgaanbieders in de ggz hebben een ‘kwaliteitsstatuut’. In het kwaliteitsstatuut beschrijft een aanbieder onder meer met welke klachten je terecht kunt en hoe het zorgtraject is geregeld. Je kunt het hele kwaliteitsstatuut vinden op de website van de aanbieder, of er naar vragen als je er bent. Hieronder kun je lezen hoe een aantal zaken bij de aanbieder is geregeld.

Zorgaanbod

Wat is de algemene werkwijze in de praktijk?

Binnen Van Nes Psychologen wordt gewerkt vanuit een cognitief-gedragstherapeutische visie, uitgebreid met schematherapie en EMDR. Leeftijd is vanaf 18 jaar. Gebruik wordt gemaakt van eHealth, waaronder Virtual Reality. Familie wordt, indien gewenst, bij de behandeling betrokken.

Met welke klachten kun je terecht?

Onbekend

Aanmelding en intake

Hoe verloopt de aanmelding en intake?

U kunt zich telefonisch aanmelden via 06-50445179.Er wordt een intake afspraak gemaakt met de heer van Nes. U wordt gevraagd een aantal algemene gegevens door te geven, zodat we u kunnen inschrijven. Tevens wordt u gevraagd een vragenlijst per mail in te vullen, zodat we een indicatie van de ernst van de klachten kunnen krijgen, alsmede een intake vragenlijst.

Behandelproces

Hoe wordt de voortgang van de behandeling gevolgd?

Voorafgaand aan en afsluitend op de behandeling wordt er een ROM meting gedaan via Intramed. De patiënt krijgt inloggegevens tot het ROM portaal en vult daar de klaargezette vragenlijsten in. Bij de start van de behandeling wordt een behandelplan opgesteld. Dit behandelplan wordt tijdens en aan het eind van de behandeling geëvalueerd.

Hoe wordt de behandeling geëvalueerd?

Als standaard periode hanteer ik hiervoor: 10 weken, 26 weken en 52 weken (indien van toepassing).

Hoe wordt de tevredenheid van cliënten gemeten?

Aan het eind van de behandeling wordt de CQI afgenomen om de tevredenheid te meten. Tevens kunnen patiënten een review achterlaten bij zorgkaart Nederland.

Hoe is de communicatie met de cliënt georganiseerd?

In de behandeling wordt patiënt op de hoogte gesteld van de geldende geheimhoudingsplicht en de uitzondering die geldt bij een meldcode. Communicatie met patiënt buiten de behandeling om vindt uitsluitend telefonisch of via een beveiligde mailomgeving plaats. Indien overleg met derden gewenst is wordt hiervoor schriftelijk toestemming gevraagd aan de patiënt.

Na de behandeling

Worden de resultaten en vervolg besproken?

Ja

Jouw gegevens en privacy

Wordt er toestemming gevraagd om gegevens te delen met professionals die niet bij de behandeling betrokken zijn?

Ja

Vergoedingen

Selecteer een basisverzekering om informatie te zien over vergoedingen bij deze zorgaanbieder.
Selecteer je verzekeraar
Selecteer je basispakket

Behandelaars

Naam
Beroep
Geslacht
JC VAN nes
klinisch psycholoog
Man