Cliëntervaringen

De zorgaanbieder heeft deze gegevens niet aangeleverd.

De gang van zaken in de praktijk (Kwaliteitsstatuut)

Alle zorgaanbieders in de ggz hebben een ‘kwaliteitsstatuut’. In het kwaliteitsstatuut beschrijft een aanbieder onder meer met welke klachten je terecht kunt en hoe het zorgtraject is geregeld. Je kunt het hele kwaliteitsstatuut vinden op de website van de aanbieder, of er naar vragen als je er bent. Hieronder kun je lezen hoe een aantal zaken bij de aanbieder is geregeld.

Zorgaanbod

Wat is de algemene werkwijze in de praktijk?

Domijn Uden biedt diagnostiek en behandelingen voor complexe problematiek. Domijn heeft complexe traumatisering als specialiteit: er wordt gewerkt aan PTSS en persoonlijkheidsproblematiek (vaak als gevolg van trauma's uit de jeugdjaren) op individueel vlak en in groepen.

Met welke klachten kun je terecht?

Onbekend

Aanmelding en intake

Hoe verloopt de aanmelding en intake?

- cliënten kunnen op de site lezen dat ze zowel kunnen bellen als aanmelden via de site- cliënten krijgen binnen twee dagen een bericht per telefoon van een behandelaar.- cliënten kunnen met een goede reden op een gratis kennismakingsgesprek komen. -als alle gegevens plus de verwijsbrief binnen zijn, volgt zsm en zo mogelijk binnen een maand een intakegesprek- intake wordt gedaan door een behandelaar die het beste geschikt blijkt voor de aanmelding en kalendermogelijkheden van de client/behandelaren- er wordt een intakeverslag gemaakt, een concept behandelplan. Deze wordt persoonlijk besproken.- client overhandigt de schriftelijke informatieoverdracht zelf aan de huisarts /bedrijfsarts /verwijzer dan wel eea wordt per post of zorgmail verstuurd

Behandelproces

Hoe wordt de voortgang van de behandeling gevolgd?

Questmanager volgens richtlijnen standaard bij aanmelding, tussentijdse evaluaties en eindROM

Hoe wordt de behandeling geëvalueerd?

bij B-GGZ drie maanden, bij S-GGZ vijf maanden.

Hoe wordt de tevredenheid van cliënten gemeten?

Evaluatiegesprek en questmanager. OQ-45.2©

Hoe is de communicatie met de cliënt georganiseerd?

- er wordt een intakeverslag gemaakt, een concept behandelplan. Deze wordt persoonlijk besproken.- tussentijdse rapportages en uitschrijffbrieven worden besproken alvorens ze de deur uit gaan.- cliënt overhandigt de schriftelijke informatieoverdracht zelf aan de huisarts /bedrijfsarts /verwijzer of eea wordt verstuurd per zorgmail of per schriftelijke post.

Na de behandeling

Worden de resultaten en vervolg besproken?

Ja

Jouw gegevens en privacy

Wordt er toestemming gevraagd om gegevens te delen met professionals die niet bij de behandeling betrokken zijn?

Ja

Vergoedingen

Selecteer een basisverzekering om informatie te zien over vergoedingen bij deze zorgaanbieder.
Selecteer je verzekeraar
Selecteer je basispakket

Behandelaars

Naam
Beroep
Geslacht
IM reukers
klinisch psycholoog
Vrouw
A doeven
verpleegkundig specialist ggz
Vrouw
MMC ven
gz-psycholoog
Vrouw
HAJM kaanders
gz-psycholoog
Vrouw