Cliëntervaringen

De zorgaanbieder heeft deze gegevens niet aangeleverd.

De gang van zaken in de praktijk (Kwaliteitsstatuut)

Alle zorgaanbieders in de ggz hebben een ‘kwaliteitsstatuut’. In het kwaliteitsstatuut beschrijft een aanbieder onder meer met welke klachten je terecht kunt en hoe het zorgtraject is geregeld. Je kunt het hele kwaliteitsstatuut vinden op de website van de aanbieder, of er naar vragen als je er bent. Hieronder kun je lezen hoe een aantal zaken bij de aanbieder is geregeld.

Zorgaanbod

Wat is de algemene werkwijze in de praktijk?

Patiënten (volwassenen vanaf 18 jaar) kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht: depressieve stoornissen, angststoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, psychotrauma, stressgerelateerde klachten, somatoforme stoornissen. Behandelvormen: cognitieve gedragstherapie, acceptance commitment therapy, schematherapie, EMDR, oplossingsgerichte therapie, hypnose en mindfulness

Met welke klachten kun je terecht?

Onbekend

Aanmelding en intake

Hoe verloopt de aanmelding en intake?

Clienten kunnen zich telefonisch of via de e-mail bij mij aanmelden. Telefonisch wordt in ongeveer 20 minuten een eerste inventarisatie van de klachten gemaakt, wordt de wachttijd besproken en advies gegeven over andere behandelmogelijkheden, mocht mijn inschatting zijn dat andere expertise nodig is. Een eerste afspraak wordt vastgelegd. In de eerste 3 afspraken worden klachten en levensgeschiedenis in kaart gebracht. evenals de hulpvraag en diagnose. Dit, tezamen met het behandelplan wordt met de client besproken.Na de intakefase kunnen clienten meteen doorgaan met de behandeling, ik hanteer geen wachttijd tussen deze beide fasen.

Behandelproces

Hoe wordt de voortgang van de behandeling gevolgd?

De zorgvraag wordt getypeerd met behulp van de HONOS plus. Daarnaast regelmatige evaluatie van de behandeling en eventueel bijstellen van het behandelplan gebeurt in de voortgangsbesprekingen.Korte vragenlijst/ mondelinge vragen aan het eind van elke sessie waarbij de cliënt de gelegenheid heeft om opmerkingen te maken over de bejegening en sfeer tijdens de sessie.

Hoe wordt de behandeling geëvalueerd?

Ik check in iedere sessie hoe de cliënt zich na de vorige sessie heeft gevoeld, wat er is verbeterd en eventueel slechter is geworden. Regelmatige evaluaties, om de paar maanden, afhankelijk van de lengte van de therapie.

Hoe wordt de tevredenheid van cliënten gemeten?

In ieder geval aan het einde van de behandeling sta ik uitgebreid stil bij de tevredenheid van de cliënt over de behandeling en de bejegening, waar heeft de cliënt het meeste aan gehad en waarom. Waren er ook factoren waar de cliënt minder mee opschoot enz. Tussentijds komt de tevredenheid ook vaak aan de orde. In ieder gesprek komt aan het einde aan de orde wat de cliënt mee wil/kan nemen van het gesprek, of hij/zij zich begrepen heeft gevoeld en wat er eventueel anders had gemoeten.

Hoe is de communicatie met de cliënt georganiseerd?

Evaluatie gebeurt in iedere sessie in het kort, na elke 5 sessies uitgebreider. Ik geeft cliënten ruimte om hun ervaringen met en visie op de behandeling en de voortgang daarvan te bespreken.Wanneer de cliënt dit wil spreek ik in ieder geval minstens een keer met cliënt en iemand uit het systeem, meestal de partner. Vooral in een evaluatiegesprek is het van belang iemand uit het systeem erbij te hebben, ook omdat gedragsveranderingen van de cliënt van invloed kunnen zijn op het systeem. Om maximale behandelcommitment te krijgen is het van essentieel belang om de communicatie open en prettig te laten verlopen.

Na de behandeling

Worden de resultaten en vervolg besproken?

Ja

Jouw gegevens en privacy

Wordt er toestemming gevraagd om gegevens te delen met professionals die niet bij de behandeling betrokken zijn?

Ja

Vergoedingen

Selecteer een basisverzekering om informatie te zien over vergoedingen bij deze zorgaanbieder.
Selecteer je verzekeraar
Selecteer je basispakket

Behandelaars

Naam
Beroep
Geslacht
EJ TER brugge
klinisch psycholoog
Vrouw