Cliëntervaringen

De zorgaanbieder heeft deze gegevens niet aangeleverd.

De gang van zaken in de praktijk (Kwaliteitsstatuut)

Alle zorgaanbieders in de ggz hebben een ‘kwaliteitsstatuut’. In het kwaliteitsstatuut beschrijft een aanbieder onder meer met welke klachten je terecht kunt en hoe het zorgtraject is geregeld. Je kunt het hele kwaliteitsstatuut vinden op de website van de aanbieder, of er naar vragen als je er bent. Hieronder kun je lezen hoe een aantal zaken bij de aanbieder is geregeld.

Zorgaanbod

Wat is de algemene werkwijze in de praktijk?

Mijn populatie bestaat uit individuen, relaties en families. De beschrijving van de werkwijze staat op de website Ik werk met een doelgroep vanaf 18 jaar

Met welke klachten kun je terecht?

Onbekend

Aanmelding en intake

Hoe verloopt de aanmelding en intake?

- Clienten kunnen 5 dagen per week telefonisch aanmelden via de praktijktelefoon -Tijdens het eerste telefoongesprek wordt bekeken of ik de juiste therapeut ben voor de behandelvraag. Zo niet dan wordt client doorverwezen naar een collega binnen of buiten de praktijk.- Intakegesprek kan in de regel binnen twee weken. Tijdens het intakegesprek wordt bekeken of problematiek van de client aansluit bij de behandelmogelijkheden van mij als therapeut.- na intake start direct de behandelingzie ook: http://www.praktijknieuwekeizersgracht.nl/procedure.html

Behandelproces

Hoe wordt de voortgang van de behandeling gevolgd?

- behandelevaluatie waarin het behandelplan wordt geëvalueerd en bijgesteld. - in het behandelplan staat de evaluatiedatum genoteerd. - vragenlijsten ROM, tenminste de OQ-45

Hoe wordt de behandeling geëvalueerd?

3 maanden

Hoe wordt de tevredenheid van cliënten gemeten?

Dit is een standaard onderdeel van de gesprekken, komt bij elke evaluatie aan de orde, monitoring via ROM

Hoe is de communicatie met de cliënt georganiseerd?

Na de intake wordt de indicatiestelling en het behandelplan besproken met hierin o.a. de diagnose, de doelen, de behandelmethode. Op regelmatige basis wordt dit plan geëvalueerd en bijgesteld, de duur is afhankelijk van de duur van de behandeling. Uiteraard kan de patient altijd vragen om een evaluatie. Indien nodig of gewenst geacht door therapeut en client worden naasten bij de behandeling of evaluatie betrokken

Na de behandeling

Worden de resultaten en vervolg besproken?

Ja

Jouw gegevens en privacy

Wordt er toestemming gevraagd om gegevens te delen met professionals die niet bij de behandeling betrokken zijn?

Ja

Vergoedingen

Selecteer een basisverzekering om informatie te zien over vergoedingen bij deze zorgaanbieder.
Selecteer je verzekeraar
Selecteer je basispakket

Behandelaars

Naam
Beroep
Geslacht
M steenbeek
psychotherapeut, gz-psycholoog
Vrouw