Cliëntervaringen

De zorgaanbieder heeft deze gegevens niet aangeleverd.

De gang van zaken in de praktijk (Kwaliteitsstatuut)

Alle zorgaanbieders in de ggz hebben een ‘kwaliteitsstatuut’. In het kwaliteitsstatuut beschrijft een aanbieder onder meer met welke klachten je terecht kunt en hoe het zorgtraject is geregeld. Je kunt het hele kwaliteitsstatuut vinden op de website van de aanbieder, of er naar vragen als je er bent. Hieronder kun je lezen hoe een aantal zaken bij de aanbieder is geregeld.

Zorgaanbod

Wat is de algemene werkwijze in de praktijk?

Gerard van den Berg is zelfstandig gevestigd psychiater (ZGP) en psychotherapeut. Hij is gespecialiseerd in de psychotherapeutische psychiatrie. Een ZGP is een behandelspecialist, die in principe iedereen met allerlei soorten van complexe problematiek in behandeling kan nemen.

Met welke klachten kun je terecht?

Onbekend

Aanmelding en intake

Hoe verloopt de aanmelding en intake?

www.gwcvandenberg.nl

Behandelproces

Hoe wordt de voortgang van de behandeling gevolgd?

evaluaties op geleide van ROM Zie www.gwcvandenberg.nl

Hoe wordt de behandeling geëvalueerd?

KwaliteitDe psychiaterpraktijk probeert voortdurend de kwaliteit van de geboden zorg te verbeteren. Dat kan alleen met uw hulp. U wordt daarom verzocht om regelmatig een vragenlijst in te vullen om de voortgang van de behandeling in kaart te brengen. De uitkomst ervan wordt met u besproken en wordt gebruikt bij de tussentijdse evaluaties. Daarnaast hanteer ik een hulpmiddel voor Feedback Informed Therapy (FIT). Jaarlijks of aan het einde van de behandeling wordt u verzocht een cliënt tevredenheidsvragenlijst in te vullen (CQi). De psychiaterpraktijk neemt deel aan maandelijkse intervisie bijeenkomsten met andere ZGP. Uw behandeling kan daarin anoniem besproken worden. De uitkomst daarvan wordt met u besproken en kan aanleiding zijn voor een second opinion. U kunt zelf ook vragen of ik uw vraag bij de intervisie wil inbrengen.

Hoe wordt de tevredenheid van cliënten gemeten?

KwaliteitDe psychiaterpraktijk probeert voortdurend de kwaliteit van de geboden zorg te verbeteren. Dat kan alleen met uw hulp. U wordt daarom verzocht om regelmatig een vragenlijst in te vullen om de voortgang van de behandeling in kaart te brengen. De uitkomst ervan wordt met u besproken en wordt gebruikt bij de tussentijdse evaluaties. Daarnaast hanteer ik een hulpmiddel voor Feedback Informed Therapy (FIT). Jaarlijks of aan het einde van de behandeling wordt u verzocht een cliënt tevredenheidsvragenlijst in te vullen (CQi). De psychiaterpraktijk neemt deel aan maandelijkse intervisie bijeenkomsten met andere ZGP. Uw behandeling kan daarin anoniem besproken worden. De uitkomst daarvan wordt met u besproken en kan aanleiding zijn voor een second opinion. U kunt zelf ook vragen of ik uw vraag bij de intervisie wil inbrengen.

Hoe is de communicatie met de cliënt georganiseerd?

zie website www.gwcvandenberg.nl

Na de behandeling

Worden de resultaten en vervolg besproken?

Ja

Jouw gegevens en privacy

Wordt er toestemming gevraagd om gegevens te delen met professionals die niet bij de behandeling betrokken zijn?

Ja

Vergoedingen

Selecteer een basisverzekering om informatie te zien over vergoedingen bij deze zorgaanbieder.
Selecteer je verzekeraar
Selecteer je basispakket

Behandelaars

Naam
Beroep
Geslacht
GWC VAN DEN berg
psychiater
Man